Начало | Стажантски програми | Стаж в Пресцентъра на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК)

Стажантски програми

Стаж в Пресцентъра на Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК)

 

Пресцентърът на Българска стопанска камара приема целогодишно стажанти, вкл. покрива изискванията на задължителните летни стажове за студенти във факултетите по масови комуникации.


На преминалите задължителния хорариум практиканти се издават необходимите документи, удостоверяващи стажа.


За контакт: Ани Алашка, Връзки с обществеността, БСК - тел. 02/ 932 09 28, 9876 205, e-mail: pr@bia-bg.com