Начало | Документи

Документи

Кодекс на членовете на Дружеството за добра PR-практика
download »
Етичен кодекс на ПР специалистите в България
download »
УСТАВ
download »
Правила за прием на членове
download »
Молба за членство (Образец 1)
download »
Препоръка (Образец 2)
download »
Членска карта (Образец 3)
download »
Заявление за напускане (Образец 4)
download »